Missie en Visie

 

MISSIE

Het verbeteren van het algemene welzijn en de positie van vrouwen en kinderen die leven in armoede en verwaarlozing in Las Rosas, Quetzaltenango.

VISIE

Bestrijden van de negatieve effecten van de armoede, en de kinderen en hun ouders een positief perspectief bieden richting de toekomst.